Linux Trình Diệt Virus Tốt Nhất năm 2019

  • Xem Phần Mềm Diệt Virus Nào Được Xếp Hạng Tốt Nhất Hiện Nay
  • So sánh các nhà cung cấp theo tính năng: Diệt Malware, Diệt Spyware, Diệt Trojan, Diệt Adware
  • Nhận Giá và Ưu đãi tốt nhất
Khả dụng trên
 Linux  Trình Diệt Virus Tốt Nhất năm 2019

10 nhà cung cấp phần mềm diệt virus tốt nhất cho Linux trong 2019

1 Địa điểm
29,00 US$ / năm
  • Khả năng phát hiện, diệt virus xuất sắc
  • Tích hợp với Internet Explorer và Outlook
  • Tài liệu hóa hỗ trợ được lưu trữ địa phương
2 Địa điểm
39,90 US$ - 49,90 US$ / năm
  • Tự động quét khi máy ở chế độ nghỉ
  • Phụ huynh quản lý điều khiển dựa trên web
  • Công cụ theo dõi bảo vệ và ghi chép mối đe dọa
Xếp hạng Chống virus Khoảng giá Xếp hạng của Người dùng
1 29,00 US$ / năm
2 39,90 US$ - 49,90 US$ / năm
Miễn trừ
Đầu tiên, bạn nên biết rằng ưu tiên hàng đầu của Safety Detective là chính bạn, người dùng. Chúng tôi công bố đánh giá của mỗi người dùng mà chúng tôi đã chứng thực, dù là tốt hay kém. Mặc dù chúng tôi có nhận được hoa hồng khi bạn nhấn vào các đường dẫn hoặc mua sản phẩm, điều đó không tác động đến tính công bằng của những đánh giá, bài so sánh hay xếp hạng.